Assemblea Federal 19D

La Federació Valenciana d’Estudiants celebra de manera telemàtica la seua Assemblea Federal, l’última de l’any i l’última abans de la finalització del mandat de l’Executiva Federal vigent.

S’aprovà el Reglament Orgànic i Funcional de la Federació, que entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2021.