Consell Federal – 7 de septembre de 2019

La Federació Valenciana d’Estudiants – FAAVEM ha convocat, per al 7 de septembre a les 11:00h, el Consell Federal, que es celebrarà al menador. Tota la documentació, l’ordre del dia i el formulari d’inscripció els podreu trobar a continuació.

ORDRE DEL DIA

 1. 1. Aprovació, si escau, de l’ordre del dia.
 2. 2. Aprovació, si escau, de l’acta de l’anterior Consell Federal.
 3. 3. Actualització de l’Executiva Federal.
 4. 4. Aprovació, si escau, de la proposta d’organització de l’Executiva Federal.
 5. 5. Renovació, si escau, de les places del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.
 6. 6. Informe i aprovació, si escau, d’acords amb FEMAE
 7. 7. Informe de persones representants de FAAVEM en entitats.
 8. 8. Informe sobre el procés de relleu a CANAE.
 9. 9. Aprovació, si escau, d’avals a la Junta Directiva de CANAE.
 10. 10. Informe de l’Executiva Federal.
 11. 11. Informe d’associacions membre.
 12. 12. Presentació i treball previ a l’aprovació del pla de treball.
 13. 13. Aprovació, si escau, del pla de treball 2019 – 2021.
 14. 14. Avaluació inicial del pla de treball.
 15. 15. Informe i aprovació de despeses.
 16. 16. Debat i aprovació, si escau, de reforma i desenvolupament d’estatuts.
 17. 17. Aprovació, si escau, de resolucions.
 18. 18. Precs i preguntes.

DOCUMENTACIÓ

Convocatoria del Consell FederalBaixa MODIFICACIÓODCF2019_09_07 ACTA CF FAAVEM PROPOSTA PLACES CECV Solicitud Aval FAAVEM Carmini solicitud aval Andrea PDT1921  

TRANSPORT

La Federació Valenciana d’Estudiants cobrirà integrament el preu del transport més barat des de la localitat d’origen fins a Castelló de la Plana, a persones delegades i, a convidades segons determine l’Executiva. Per favor, comuniqueu-nos els moviments abans de comprar qualsevol bitllet.

LLOC I DATA

 Dissabte, 7 de septembre de 2019, a les 11:00h en primera convocatòria i a les 11:30h en la segona.

 Menador, Plaça de l’Hort dels Corders, 4, 12001 Castelló de la Plana.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions de les persones assistents es realitzaran mitjançant el formulari baix adjuntat, des de la data de la convocatòria, fins cinc dies abans del Consell. Us recordem que per cada associació podrà assistir una persona delegada amb veu i vot i, persones convidades, amb només vot, prèvia consulta a l’Executiva Federal.