VEU ESTUDIANTIL, VEU PROTAGONISTA

El projecte

En Xarxa Aitana som conscients de la dificultat que té moltes vegades fer que s’escolte la teua veu, sentir que la teua opinió compta, trobar els espais on dir la teua… Per això volem que la veu estudiantil siga una veu protagonista.
Mitjançant aquest projecte volem escoltar la veu de l’estudiantat, la vostra veu, per tal de:

 • Recabar informació, detectar problemes i necessitats.
 • Analitzar la legislació, cercar bones pràctiques i debatir sobre les diferents possibilitats.
 • Realitzar un informe amb propostes concretes per a millorar la participació estudiantil.

El projecte Veu Estudiantil, Veu Protagonista està co-fiannçat per la Unió Europea a través dle programa Eramus+.

El procés

Fase 1. Trobada formativa dels corresponsals

 • Constitució de l’equip.
 • Formación en participació estudiantil.
 • Disseny i planificació de les trobades comarcals.

Fase 2. Trobades comarcals
En primer lloc, farem una sèrie de consultes prèvies a través de dinàmiques i formularis.
Durante les trobades, mitjançant dinàmiques i jocs, treballarem en:

 • Anàlisi de la informació recabada prèviament.
 • Detecció de necessitats i problemàtiques.
 • Plantejament de propostes de millora.

Pots consultar les dades i llocs baix, en l’apartat Trobades.

Fase 3. Trobada intercomarcal
En juliol, farem una trobada d’una setmana en la qual comptarem amb 3 participants de cadascuna de les trobades comarcals. Durant la setmana farem:

 • Anàlisi de la informació de les trobades comarcals.
 • Elaboració de propostes de millora.
 • Creació d’un decàleg.
 • Disseny del pla de difusió de resultats.

Fase 4. Presentació de resultats
A partir de setembre posarem en marxa el pla dissenyat en la trobada intercomarcal.