Renovació del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

Aquest matí hem assistit al Ple de Constitució del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, on ens hem trobat al Conseller i al Secretari Autonòmic d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà i Miquel Soler.

A més, volem informar que els i les nostres representants en aquest òrgan són:

Titulars: Sergio Alonso Vila, Patricia Letterer Ramos i Enrique Martínez Quirós.

Suplents: Adrián Adam Sanz, Clara Ortega Ayuso i Lucía Esquer Bueno.

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es procedeix a la renovació dels consellers i conselleres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2019/1149